Reference

Opravili smo že vrsto del:
- Izgradnja plinovodnega omrežja v občini Beltinci,
- Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Vaneča I. in II. faza,
- Izvedba gradbenih del plinovodnega omrežja ter priključkov v   Murski Soboti,
- Ureditev deponije odpakov v vasi Puconci,
- Ureditev okolice na objektu Španova domačija,
- Vzdrževanje pokopališč v vaseh Puževci, Zenkovci in Beznovci,
- Vzdrževanje (tudi zimsko) lokalnih cest in javnih poti na območju   Občine Puconci,
- Ureditev okolice poslovnega objekta Minicom,
- Sanacija lokalnih cest in javnih poti v Občini Puconci,
- Izvedba gradbenih del vodovodnega omrežja v vasi Stanjevci,
- Ureditev avtobusnega postajališča v vasi Zenkovci,
- Izvedba fasade na gasilskem domu v vasi Pečarovci,
- Urejanje in asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti v Bodoncih,   Dolini, Bokračih, na Gorici.
- Urejanje gozdnih cest na območju Občine Puconci,
- Urejanje pokopališč v Predanovcih, Bokračih, Bodoncih...
- Izdelava nadstreška pri gasilskem domu v Moščancih,
- Polaganje pranih plošč, tlakovanca, grednih robnikov...
- Sanacija plazu v Moščancih
- Urejanje okolice pri sušilnici Apači...
- ...


 

Povezave